Back Sound

DISCLAIMER

Gebeurtenissen buiten de controle van Backsound, die redelijkerwijs niet te voorzien zijn, worden beschouwd als overmacht,

wat betekent dat Backsound is ontheven van de verplichtingen van Backsound om contractuele overeenkomsten na te komen.

Voorbeelden van dergelijke gebeurtenissen zijn overheidshandelen of nalaten, nieuwe of gewijzigde wetgeving, conflict, embargo, brand of overstroming, sabotage, ongeval, oorlog, natuurrampen, stakingen of gebrek aan levering door leveranciers. Onder overmacht vallen ook overheidsbesluiten die de markt negatief beïnvloeden en producten, bijvoorbeeld beperkingen, waarschuwingen, ban etc.